Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i svømning for alle

Herved indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne § 10, som
afholdes:

Tirsdag den 30. maj 2023, kl. 19:30. Deadline for tilmelding er mandag den 29. maj kl.
18.00.

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling består af et punkt:

1. Godkendelse af årsrapport for 2022.

Det er vores forventning at dette punkt, inklusiv underskrifter er klaret på en times tid.

Baggrund
Ved den ordinære generalforsamling lå der på daværende tidspunkt, ikke en endelig
udgave af årsrapporten for 2022 fra revisor. Dog var der udsendt en foreløbig udgave til
orientering. Det blev besluttet at årsrapporten for 2022 ville blive sendt til godkendelse på
næste ordinære bestyrelsesmøde. Idet at vores vedtægter ikke specifikt nævner at
ovenstående manøvre er tilladt, skal vi følge praksis fra selskabslovgivningen som klart
siger at årsrapporter skal godkendes på en generalforsamling.

Den eneste forskel på den foreløbige årsrapport og den endelige årsrapport for 2022, er
anvendelse af øreafrunding. Årsrapporten udleveres ved tilmelding, dog kan nysgerrige få
den tilsendt via. mail ved henvendelse til kasser Jens Jakob Helbo Hansen –
jakobhansen86@hotmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Svømning for alle