Handelsbetingelser

1. Foreningsoplysninger

Foreningens juridiske navn: Svømning for Alle

Selskabsform: Forening

CVR: 41323396

admin@svoemforalle.dk

Dirchsvej 19, 2300 København S 

Danmark

2. INDGÅELSE AF AFTALE OM SVØMMEUNDERVISNING/SÆSON/LEKTIONER

Svømmeundervisning:

Bestilling af svømmeundervisning kan kun ske for en hel sæson ad gangen. En sæson varer 4 1⁄2 måned og starter enten første uge i september eller første uge i januar. Aftalens varighed løber således fra enten første uge i januar til udgangen af maj eller første uge i september til medio januar. En svømmesæson består af minimum 14 lektioner á 30 minutters varighed for børn og 45 minutters varighed for voksne.  

Gravidsvømning: 1 sæson varer 8 uger og består af 8 lektioner af 45 minutter.

Sommerskole: 1 sæson løber hele juni måned, hvor der undervises 2-3 gange ugentligt af 30-45 minutters varighed.

Privatlektioner: Der indgås aftale for 4 lektioner af 30 minutters varighed ad gangen.

 

Når du bestiller svømmeundervisning indgår du aftale med Foreningen Svømning for Alle, CVR-nr. 41323396, Dirchsvej 19, 2300 København S.

Hvis du ønsker, at svømmelektionerne skal påbegyndes inden fortrydelsesfristen er udløbet, jf. neden for pkt. 9, og du måtte udnytte din fortrydelsesret, skal du betale os et beløb, som står i rimeligt forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

3. TILMELDING/TILDELING AF HOLD

Al tilmelding til svømmeundervisning skal ske igennem vores hjemmeside ved at oprette en profil for hver elev. Vi påtager os ikke ansvaret for sikkerheden af det kodeord du har brugt til at registrere dig med på hjemmesiden. Der er et begrænset antal pladser på hvert hold pr. svømmesæson og vi kan derfor ikke garantere en plads på et hold. Læs mere om vores venteliste her. Elever, der har gået til undervisning den foregående sæson tildeles først en plads. For øvrige elever sker tildeling af pladser i takt med modtagelsen af tilmeldinger hos os. Bliver du tildelt en plads på et undervisningshold, vil du modtage en bekræftelse på tilmeldingen på e-mail. Din tilmelding og tildeling af hold vil også fremgå af brugerprofilen, der er tilknyttet eleven under ”Min konto->Opskrivninger”. Din holdtildeling er ikke endelig før vi har modtaget din betaling for hele svømmesæsonen.

Du afgiver en bindende bestilling på en sæson svømmeundervisning ved at klikke på ”Godkend og betaling”. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart vi har modtaget din bestilling. Der indgås en bindende aftale når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses for modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mail adresse du har oplyst til os og når denne e-mail er nået frem til serveren hos din e-mail udbyder.

4. HOLDÆNDRINGER

Det kan i visse tilfælde være muligt at flytte hold efter sæsonen er startet. Det kan ikke garanteres, at egne ønsker om at flytte hold kan opfyldes. I tilfælde af, at niveauet ikke passer eller som følge af andre uforudsete begivenheder forbeholder vi os at foretage holdændringer. Holdændring sker altid efter dialog med svømmeunderviseren. Vi forbeholder os ligeledes retten til – sæsonen igennem – at foretage løbende faglige tilpasninger af elevernes niveau og om nødvendigt at justere holdtildelingen.

5. PRISER

De priser, der fremgår af vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er gældende. De angivne priser er momsfrie, da vi er en forening og kursusvirksomhed. Vi tager forbehold for tastefejl og fejlskrift. En svømmelektion er 30 minutter én gang pr. uge for børn og 45 minutter for voksne.

6. FORFALD/MANGLENDE DELTAGELSE I UNDERVISNING

Der ydes ikke refusion eller tilbagebetaling ved forfald eller manglende deltagelse i øvrigt i undervisningen.

7. BETALING

Vi tilbyder følgende betalingsmetoder: Betaling med følgende kreditkorttyper *,* samt MobilePay via hjemmesiden.

Vi tager ikke imod kontant betaling eller bankoverførsler. Betaling for svømmesæsonen skal ske forud for opstart af første undervisningslektion og betaling for hele sæsonen skal være modtaget hos os inden første svømmelektion kan påbegyndes. Alle betalinger skal ske gennem brugerprofilen på vores hjemmeside. Vi bruger Bambora som betalingsudbydere til Dankort og andre kreditkorttyper. Læs mere på deres hjemmeside

Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr på kr. 100 ved forsinket betaling pr. betalingspåmindelse, hvis du misligholder din betalingspligt. Fakturaer udsendes alene i elektronisk form pr. e-mail.

8. RABATTER

9. LOVPLIGTIG FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde denne aftale uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fortrydelsesfristen løber fra den dag, hvor aftalen blev indgået, dvs. fra du modtog ordrebekræftelsen fra os. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele os (Foreningen Svømning for Alle, Dirchsvej 19, 2300 København S, tlf.: 617656577, e-mail: admin@svoemforalle.dk) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring, f.eks. ved postbesørget brev eller pr. e-mail. Du kan benytte nedennævnte (med kursiv angivne) standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav, at du bruger den. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du afsender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Fortrydelsesrettens virkninger:

Hvis du udøver din fortrydelsesret rettidigt, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du ønsker, at svømmelektioner skal påbegyndes inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i rimeligt forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Standardfortrydelsesformular:

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, kan du udfylde nedenstående formular (anført i kursiv) og returnere den til os på mail: admin@svoemforalle.dk eller pr. alm. brev til Foreningen Svømning for Alle, Dirchsvej 19, 2300 København S.

Til Foreningen Svømning for Alle, Dirchsvej 19, 2300 København S. Jeg/vi (*indsæt navn) meddeler herved, at jeg/vi (*indsæt navn) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores aftale om svømmeundervisning, bestilt den (*indsæt dato) og ordrebekræftelse modtaget den (*indsæt dato). Forbrugerens navn (*), forbrugerens adresse (*) og dato (*) angives.

10. UDMELDELSE

Elever kan til enhver tid framelde sig sit svømmehold. Udmeldelse skal fremsendes til vores e-mail: admin@svoemforalle.dk.

Der sker ikke tilbagebetaling af det betalte beløb for svømmesæsonen efter fortrydelsesfristens udløb, hverken helt eller delvist. Vi forbeholder os at udmelde en elev i tilfælde af manglende betaling, uacceptabel opførsel eller lignende.

11. FORHINDRINGER/FORCE MAJEUR

Der ydes ikke erstatning eller refusion og der tilbydes ikke erstatningsundervisning, hvis undervisningen må aflyses som følge af uforudsete og upåregnelige forhindringer og/eller force majeure. Det omfatter, men er ikke begrænset til:
• Hindringer for undervisningen som følge af aflysninger fra svømmehallens side, som vi ikke har haft mulighed for at gardere os imod.
• Brand, eksplosioner, uvejr, oversvømmelser o. lign.
• Strejker, lockout, civile uroligheder, terrorangreb, trusler o. lign.
• Aflysninger eller forsinkelser som følge af hindret adgang til anvendelse af jernbaner, veje m.m.
• Lovændringer, dekreter eller andre offentligretlige handlinger

12. ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi har kun ansvar og livredningsopsyn for vores elever i det præcise tidsrum, hvor undervisningen for det til- meldte hold foregår. Ansvaret er begrænset til det bassin, hvor undervisningen foregår og inkluderer IKKE andre områder af svømmehallen.

Vi er ikke ansvarlig for sikkerheden og opbevaringen af det password, der bruges til oprettelse af elevprofilen på hjemmesiden.

13. PERSON- OG PRIVATLIVSOPLYSNINGER

Vi efterlever fuldt ud persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018. Du kan finde vores fulde privatlivspolitik her.

14. KLAGER

Hvis du ønsker at klage, kan du fremsende klage til: bestyrelsen@svoemforalle.dk eller pr. almindelig post til: Foreningen Svømning for Alle, Dirchsvej 19, 2300 København S.

Hvis ikke klagen løses i mindelighed, kan klage herefter indgives til Center for Klage Løsning frem til 13. februar 2020. Herefter kan klage indgives via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Med venlig hilsen

Foreningen Svømning for Alle