Distance- og Duelighedsprøver

Distance- og Duelighedsprøver

Svømmelærerne giver jævnligt eleverne mulighed for at tage Distance- og Duelighedsprøver. Vi ved af erfaring, at vores elever gerne vil have et håndgribeligt bevis på deres dygtighed. Derfor har vi en lang række diplomer og prøver som eleverne er velkomne til at prøve kræfter med, hvis de har lyst. Det er nemlig også ok at vælge diplomer og prøver fra. Ingen af vores prøver koster ekstra og de er helt frivillige!

Distanceprøver

Vores elever kan tage Distanceprøver af stigende sværhedsgrad. Der er prøver både med og uden hjælpemidler. Distancerne er fra 12,5 m helt op til 25 km.

Svømning for alle

Kombinationsprøver

Udover Distanceprøver har vi forskellige kombinationsprøver, som tester elevernes svømmefærdigheder med svømning, dykning, redning og andet.

Vandprøven

Eleven skal have opnået følgende for at kunne bestå Svømmeprøven
• Dykke under vandet.
• Glide gennem vandet.
• Flyde på vandet.
• Springe i vandet.

Begynderprøven

Eleven skal have opnået følgende for at kunne bestå Svømmeprøven
• Svømme 100 meter bryst- eller rygsvømning.
• Hoppe fra kanten i den dybe ende.
• Hente ting på bunden af bassinet.
• “Bjærge” svømmeredskaber.
• Komme op på en luftmadras eller svømmemåtte fra vandet.

Svømmeprøven

Eleven skal have opnået følgende for at kunne bestå Svømmeprøven
• Svømme 200 meter roligt og afslappet såvel på maven som på ryggen.
• Svømme 25 meter på ryggen.
• Svømme 25 meter med tøj på.
• Dykke i den dybe ende bade fra vandtrædning og med spring fra kant.
• Bjærge en anden person mindst 15 meter.
• Træde vande i mindst 1 minut.
• Springe fra 1 meters højde.
• Tilkalde hjælp og alarmere andre om fare.

Underviserprøven

Eleven skal have opnået følgende for at kunne bestå Underviserprøven
• Hele prøven aflægges med tøj på.
• Udspring fra kant efterfulgt at 200 meter svømning.
• Maks tid for de første 50 meter er 1 minut og 30 sekunder.
• Udspring, skrådyk, dyk fra vandtrædning opsamling og 25 meter bjærgning, ophaling og sikker aflevering ved kant.
• Ophaling med hjælper.
• Første hjælp demonstreres på genoplivningsdukke.
• Afslutte med stabilt sideleje.

DEN STORE LIVREDDERPRØVE​

Den store livredderprøver også kaldet sports prøven. Prøven er udgået som kompetencegivende prøve, men prøven er stadig meget populær blandt de store børn og elitesvømmerne.

Prøven tages med tøj på. Udspring med tøj på fra mindst 3 meters højde, afklædning i vandet, 1000 meter svømning, hvoraf mindst 100 meter er svømmet på ryggen i sammenhæng, vandtrædning og/ eller flydning i 4 minutter i umiddelbar forlængelse af de 1000 meter fri svømning. Max tid for de ovennævnte øvelser er 40min og øvelserne skal udføres i sammenhæng uden unødige pauser.

Næste del af prøven, skal også aflægges med tøj på. 300 meter fri svømning på max 10 minutter. Dykning fra vandtrædning efter bjærgedukke udlagt på min 3 meter dybde efterfulgt af 50 meter bjærgning af dukke, max tid 2 min og 30 sek. 50 meter bjærgning af forestillet bevidstløs, påklædt, menneske, max tid 3 minutter. Tre forskellige udsætninger. Udsætningerne skal indeholde elementer af tilnærmelse til panisk svømmer, beroligende indsats, afstandstagning, bjærgnings metoderne ved urolig og rolig. Der skal anvendes undsætningsmiddel i et af undsætningsforsøgene. Der afsluttes med bjærgning til kant, ophaling og korrekt lejring af medie.

Der sluttes af med en overhøring i livrednings teori og trinvis førstehjælp forklares og demonstreres på dukke.