svømning for elever med anerkendte specialer

Vi har to slags hold for elever med anderkendt speciale. Det ene er svømmeundervisning for børn med diagnoser, der er særlige fysisk eller psykiske, og som har behov, for at blive skærmet og undervist i rolige og overskuelige omgivelser.

Det andet hold er et familiehold for børn og forældre med et anerkendt speciale, hvor familierne sammen kan tage en tiltrængt pause fra hverdagen sammen eller hver for sig blive undervist i svømning og vandgymnastik.

For at kunne benytte terapibassinet skal deltageren have et anerkendt speciale, dvs en være udredt med en af systemet anerkendt diagnose. For nærmere oplysninger om holdene kontakt “Svømning for Alle”  på telefon +45 61765657.

Bemærk! Særlige forhold såsom diagnoser og handicap:

Særlige forhold om eleven der er relevante i forhold til indlæring, skal fortælles til underviseren muligt ansigt til ansigt, ved første undervisningsgang. Diagnoser og handicap er særligt sensitive oplysninger der kan bruges til diskrimination. Derfor ønsker vi ikke at opbevare disse oplysninger. Vi videregiver aldrig personlige oplysninger, men der er altid en risiko for dataindbrud, så for at minimere potentielle skader, har vi valgt ikke at ligge inde med oplysninger om diagnoser og handicap.

Generel information:

  • Disse hold er for børn med anerkendte specialer.