Om foreningen svømning for alle

Svømning for Alle er det nye navn for Bente Bernths Svømmeskole, der i mere end 50 år underviste i Frankrigsgades svømmehal og i Sundby Bad. Vores udgangspunkt for undervisningen er Brystsvømning, at flyde og at træde vande. Undervisningen finder sted i det store bassin, derfor bruger vi hjælpemidler, så som bælter og vinger m.m.

I foråret 2020 opsagde Københavns kommune sine aftaler med Bente Bernths Svømmeskole og de øvrige private svømmeskoler i Københavns kommune. For at kunne fortsætte med at tilbyde svømmeundervisning krævede Københavns kommune, at de private svømmeskoler blev folkeoplysende foreninger. Derfor er Bente Bernths Svømmeskole blevet til foreningen ”Svømning for Alle” med formålet at fortsat kunne tilbyde undervisning efter de samme principper som førhen.

Alle kan svømme hos os

Vores målgruppe er bredden og amatørerne, altså dem, der gerne vil lære at svømme i et ikke konkurrencepræget miljø. Vi har et godt samarbejde med svømmeklubberne og henviser gerne vores elever med talentet og viljen videre til svømmeklubberne, der gør et fremragende stykke arbejde ud i den disciplin. 

Vi opretter gerne hold for elever med ”udfordringer, specialer, diagnoser”, men holdene bliver placeret på tidspunkter hvor der er få gæster i svømmehallen, det vil sige tidligt på eftermiddagen eller sent om aftenen.

Vi tilbyder svømning på Sundbyvang i terapibassinet. For at kunne deltage i svømmeundervisningen på Sundbyvang skal man have en anerkendt diagnose, det vil sige at man skal være udredt for enten en fysisk eller psykisk diagnose.

Vores filosofi

Vores mål er at skabe glade og trygge svømmer, hvilket vi arbejder hen mod ved at tage udgangspunkt i hvor eleven er og arbejde frem til de mål eleven måtte have.

Vi har udgangspunkt i brystsvømning, fordi det i vores opfattelse er det er den mest simple og effektive måde at skabe glade og trygge svømmere. Der er mange veje til målet, hvad der virker for en elev, virker ikke nødvendigvis for den anden elev. Derfor er vores lærere forskellige i deres tilgang og undervisning. 

Forudsætningen for at skabe en glad og tryg svømmer er at eleven ikke skal ligge og kæmpe i vandet for at holde sig oven vande og samtidig lære sig nye bevægelser. Derfor bruger vi hjælpemidler. Fordi vi arbejder med hjælpemidler, så arbejder vi også på det dybe vand. Det gør vi med både vores børn og voksne elever. Ingen er født med at kunne svømme, men det kan ved hjælp af tryghed og tålmodighed, både fra elevens side og fra elevens omgivelsers side, læres.

Vores ønske til alle vores elever kan summeres op med:

Det er helt i orden at være nervøs og bange for ting man ikke har prøvet, men det er ikke okay at opgive med at prøve på forhånd.

Svømning for alle