Svømning for alle har fået nyt telefonnummer

Svømning for alle kan fremover kontaktes på på telefonnummer +45 61765657
 
Med venlig hilsen

Svømning for alle