Endelig dagsorden til generalforsamling i svømning for alle

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Mandag d. 29 april 2024 kl 17:30, Teglværksgade 22, 2100 København Ø (Fountain House).

Generalforsamlingen er kun for bestyrelsen og betalende medlemmer af foreningen.  Dagsorden til dagens generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.

  Bestyrelsen indstiller revisor Toke Boss.

 2. Valg af referent.

  Bestyrelsen indstiller sekretær Jais Sørensen.

 3. Fremlæggelse af årsberetning af formand Morten Leschly Jacobsen.

  Årsberetning til godkendelse.

 4. Fremlæggelse af regnskab 2023 af Jens Jakob Helbo Hansen.

  Regnskab til godkendelse.

 5. Fremlæggelse af budget 2024 af Jens Jakob Helbo Hansen.

  Budget til vedtagelse.

 6. Godkendelse af kontingent satser.

  Bestyrelser indstiller til at vi godkender/fortsætter med de nuværende satser.

 7. Forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg til bestyrelsen.

  Formand og sekretær på valg. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er også til valg hvert år.

  • Valg af formand – Morten Leschly Jacobsen modtager genvalg.
  • Valg af sekretær – Jais Sørensen modtager genvalg.
  • Valg af mening bestyrelsesmedlem. Helen Elbjørn stiller sig til rådighed.
  • Valg af bestyrelsessuppleant 1. Diga Sirmidije Ibisi stiller sig til rådighed.
  • Valg af bestyrelsessuppleant 2.

 10. Evt. valg af revisor og revisorsuppleant.

  Nuværende løsning fungerer fint. Ingen grund til at skifte vedkommende ud.

 11. Eventuelt.
  • Orientering om vandtidsansøgning for efterår 2024 – forår 2026. Af Jais Sørensen.
  • Orientering om medlemskab af SvømDK og forsikringer. Af Jens Jakob Helbo Hansen.

Årsrapport, budget, indkomne forslag og forslag til foreningens vedtægter kan rekvireres ved at kontakte bestyrelsen på email bestyrelsen@svoemforalle.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Svømning for alle